Apie mus

Misija

Ssiekiame sukurti patrauklų Šakių karšto įvaizdį, sukurti palankias sąlygas jaunimui likti ir kurti savo ateitį Šakiuose. Turtinti rajono kultūrinį gyvenimą, skirti išskirtinį dėmesį investicijų pritraukimui, bendradarbiauti su verslo įmonėmis, kultūros įstaigomis bei žmonėmis, kurie yra išvykę, bet neabejingi Šakių kraštui.

 

Vizija

Patrauklus Šakių kraštas, kuriame gyvena ir savo ateitį mato jaunos šeimos, pritraukta investicijų ir užtikrintas darbingumas.

 

Tikslas

Ugdyti lojalumą Šakių kraštui, kurti savitą krašto įvaizdį, patrauklią aplinką, skatinti verslumą, investicijas, viešą ir privačią partnerystę, pilietiškumą.

 

Uždaviniai

  • Išanalizuoti jaunimo ugdymo bei profesinio rengimo kryptingumą;
  • Išanalizuoti, kuo išskirtinis Šakių kraštas ir pagal tai sukurti Šakių krašto atspindžio ženklą;
  • Rinkti informaciją apie zanavykus verslininkus ir šią informaciją tikslingai panaudoti Šakių krašto įvaizdžiui formuoti;
  • Sukurti savo krašto lojalumo programą;
  • Sukurti rajono investicijų pritraukimo programą;
  • Skatinti rajono gyventojų pilietiškumą.

 

Dokumentai

Nario prašymas

Įstatai